วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วิธีติดตั้งมู่ลี่ไม้

วิธีติดตั้งมู่ลี่ไม้ ยึดขาอุปกรณ์ก่อนตามรูป จะมีตัวยึดด้านข้างซ้าย - ขวา และจับกลาง ตัวจับกลางยึดไว้ไม่ให้ตรงกับผ้าเทป ใช้กี่ตัวก็ได้ตามความเหมาะสม...ใส่มู่ลี่ไม้ และใบบังราง สวยงามแน่นอนมู่ลี่ไม้ บาสวูด ราคาโปรโมชั่น ตร.หลาละ 1,000 บาท
มู่ลี่ไม้ รามิน ตร.หลาละ 1,200 บาท
สนใจเชิญชมรายละเอียดที่เว็บไซต์
http://www.senacurtain.com