วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ม่านปรับแสง ราคาโปรโมชั่น

ม่านปรับแสง ราคาถูกพิเศษ
ม่านปรับแสง มี 3 ชนิด
1.แบบทึบแสง100% (Black out) สามารถกันแสงและความร้อนได้ประมาณ 90-100% เหมาะกับแสงแดดที่ร้อนจัดและต้องการความมืด 
2.แบบกันแสงได้ 60-70% ( dim out) แสงสามารถผ่านเข้ามาได้ประมาณ 30-40% เหมาะสำหรับห้องที่โดนแดดไม่จัด และต้องการให้ แสงภายนอกผ่านเข้ามาได้บ้าง
3.แบบมองทะลุภายนอกได้ (Sunscreen) ภายในแผ่นจะมีรูเล็กๆที่สามารถมองทะลุภายนอกได้ แต่จะกันความร้อนได้ไม่ดี จึงไม่ควรใช้ในที่มีแสงแดดร้อนมาก แต่ควรจะใช้กั้นระหว่างห้อง
วิธีคิดเป็น ตร.หลา กว้าง x สูง x 1.2 จะออกมาเป็น ตร.หลา (คิดขั้นต่ำ 1.00 x 1.50 ม.)

                   ...............................................................................................................................
ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Black out  
ราคาพิเศษ 480 บาท/ตร.หลา
 ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Black out  
ราคาพิเศษ 480 บาท/ตร.หลา
 ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Black out  
ราคาพิเศษ 480 บาท/ตร.หลา
 ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Black out  
ราคาพิเศษ 480 บาท/ตร.หลา
 ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Black out  
ราคาพิเศษ 480 บาท/ตร.หลา
ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Black out  
ราคาพิเศษ 480 บาท/ตร.หลา
ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Black out  
ราคาพิเศษ 480 บาท/ตร.หลา

ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Black out  
ราคาพิเศษ 480 บาท/ตร.หลา

ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Black out  
ราคาพิเศษ 480 บาท/ตร.หลา

...............................................................................................................................

ม่านปรับแสง ชนิดกึ่งทึบแสง Dimout
ราคา 350 บาท/ตร.หลา
ม่านปรับแสง ชนิดกึ่งทึบแสง Dimout
ราคา 350 บาท/ตร.หลาม่านปรับแสง ชนิดกึ่งทึบแสง Dimout
ราคา 350 บาท/ตร.หลา

ม่านปรับแสง ชนิดกึ่งทึบแสง Dimout
ราคา 350 บาท/ตร.หลา
ม่านปรับแสง ชนิดกึ่งทึบแสง Dimout
ราคา 350 บาท/ตร.หลา
ม่านปรับแสง ชนิดกึ่งทึบแสง Dimout
ราคา 350 บาท/ตร.หลา

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ม่านปรับแสง ชนิดกรองแสง Sunscreen
ราคา 700 บาท/ตร.หลา