วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ม่านม้วน ชนิดทึบแสง blackout 700 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน ชนิดทึบแสง ราคาโปรโมชั่น 700 บาท/ตร.หลา
ม่านม้วน แบล็คเอ้าท์ (Black Out)

เป็นผ้าประเภททึบแสง มีคุณสมบัติป้องกันแสงแดดและแสงสว่างจากภายนอกได้ 90-100 % ทำให้ห้องของคุณดูมืดสนิทขณะที่คุณปิดม่านม้วน ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัว ป้องกันแสงแดด และประหยัดค่าเครื่องปรับอากาศในห้องของคุณ ได้มากถึง 50 % เลยทีเดียว เหมาะกับนำมาใช้ ในสถานที่ที่ต้องการให้แสงสว่างเข้าน้อย เช่น ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องนอน เป็นต้น
ม่านม้วน แบล็คเอ้าท์ (Black Out) ราคาพิเศษ 700 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน ชนิดทึบแสง  blackout 700 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน ชนิดทึบแสง  blackout 700 บาท/ตร.หลาม่านม้วน ชนิดทึบแสง  blackout 700 บาท/ตร.หลา


ม่านม้วน ชนิดทึบแสง  blackout 700 บาท/ตร.หลา
ม่านม้วน ชนิดทึบแสง  blackout 700 บาท/ตร.หลา