วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง BLACK OUT 480 บาท/ตร.หลา

ม่านปรับแสง BLACK OUT 480 บาท/ตร.หลา

ม่านปรับแสง   BLACK OUT   (ชนิดทึบแสง) KACEE
เป็นผ้าที่ทำมาจากเส้นด้าย Polyester หรือ Fiberglass แล้วนำมาเคลือบ PVC ชนิดพิเศษ สามารถป้องกันแสงแดดและความร้อนจากภายนอกได้ถึง 100% รวมทั้งป้องกันรังสี UV ต่างๆ ทำให้แสงลอดผ่านเข้ามาในห้องของคุณได้เพียงเล็กน้อย


ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง blackout ราคา 480 บาท/ตร.หลา
ม่านปรับแสง ราคาโปรโมชั่น ถูกที่สุด
ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Blackout เหมาะกับบ้าน สำนักงาน ออฟฟิต
ราคา 480 บาท/ตร.หลา
ม่านปรับแสง ราคาโปรโมชั่น ถูกที่สุด
ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Blackout เหมาะกับบ้าน สำนักงาน ออฟฟิต
ราคา 480 บาท/ตร.หลา

ม่านปรับแสง ราคาโปรโมชั่น ถูกที่สุด
ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Blackout เหมาะกับบ้าน สำนักงาน ออฟฟิต
ราคา 480 บาท/ตร.หลา

ปรับแสง ราคาโปรโมชั่น ถูกที่สุด
ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Blackout เหมาะกับบ้าน สำนักงาน ออฟฟิต
ราคา 480 บาท/ตร.หลา
ม่านปรับแสง ราคาโปรโมชั่น ถูกที่สุด
ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง Blackout เหมาะกับบ้าน สำนักงาน ออฟฟิต
ราคา 480 บาท/ตร.หลา
ราคาพิเศษ  ตร.หลาละ 480 บาท

ม่านปรับแสง BLACK OUT (ชนิดทึบแสง)
ขายราคาส่ง 480 บาท/ตร.หลา

ม่านปรับแสงBLACK OUT (ชนิดทึบแสง)
ขายราคาส่ง 480 บาท/ตร.หลา

ม่านปรับแสงBLACK OUT (ชนิดทึบแสง)
ขายราคาส่ง 480 บาท/ตร.หลา

ม่านปรับแสงBLACK OUT (ชนิดทึบแสง)
ขายราคาส่ง 480 บาท/ตร.หลา

ม่านปรับแสงBLACK OUT (ชนิดทึบแสง)
ขายราคาส่ง 480 บาท/ตร.หลา

สีตัวอย่าง ม่านปรับแสง ชนิดทึบแสง (blackout)
ราคาพิเศษ 480 บาท/ตร.หลา
ม่านปรับแสงBLACK OUT (ชนิดทึบแสง)
ขายราคาส่ง 480 บาท/ตร.หลา
ม่านปรับแสงBLACK OUT (ชนิดทึบแสง)
ขายราคาส่ง 480 บาท/ตร.หลา
PAGE 1

ไม่มีความคิดเห็น: