วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

มู่ลี่ไม้ 1,050 บาท/ตร.หลา

มู่ลี่ไม้ ราคา 1,050 บาท/ตร.หลา

โปรโมชั่น มู่ลี่ไม้ บาสวูด  ตร.หลาละ 1,050 บาท

มู่ลี่ไม้ ปัจจุบันมู่ลี่ไม้ใช้ไม้ที่ทำใบอยู่ 2 ชนิด
คือ ไม้รามิน ไม้บาสวูด

ไม้รามิน เป็นไม้เนื้อแข็ง มีความหนาแน่นพิเศษ แข็งแรงกว่าไม้สนถึง 10 เท่า
มีลวดลายตามธรรมชาติที่สวยงาม ตัวใบมีความหนาถึง 2.50 มม.
เคลือบด้วยสารกันยูวีถึง 4 รอบ ทำให้ใบไม่ขยายตัวเมื่อโดนแดดจัด

ไม้บาสวูด เป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบา เนื้อไม้มีร่องเสี้ยนไม้ที่ตื้น ผิวเรียบเนียน
สีใบธรรมชาติสมำ่เสมอกัน ตัวใบมีความหนาถึง 2.50 มม.
เคลือบด้วยสารกันยูวี และสารกันเชื้อรา

สีมู่ลี่ไม้รามินมู่ลี่ไม้ รามิน KC
ขนาด 25 มม. ราคา 1,250 บาท/ตร.หลา
ขนาด 35 และ 50 มม. ราคา 1,250 บาท/ตร.หลา  สีเทปผ้ามู่ลี่

มู่ลี่ไม้ บาสท์วูด KC

ขนาด 25 มม. ราคา 1,050 บาท/ตร.หลา
ขนาด 35 และ 50 มม. ราคา 1,050 บาท/ตร.หลา

มู่ลี่ไม้ บาสท์วูดสีมู่ลี่ไม้ บาสท์วูด**********************************************************

ไม่มีความคิดเห็น: