วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ม่านปรับแสง KACEE ราคาโปรโมชั่น 350 บาท

โปรโมชั่น ม่านปรับแสง แนวตั้ง เคซี

ชนิดกึ่งทึบแสง (Dimout) ราคา 350 บาท/ตร.หลา
ชนิด ทึบแสง (Blackout) ราคา 450 บาท/ตร.หลา

ติดต่อ 081-9291833

โปรโมชั่น ม่านปรับแสง แนวตั้ง เคซี

ชนิดกึ่งทึบแสง (Dimout) ราคา 350 บาท/ตร.หลา
ชนิด ทึบแสง (Blackout) ราคา 450 บาท/ตร.หลา

โปรโมชั่น ม่านปรับแสง แนวตั้ง เคซี

ชนิดกึ่งทึบแสง (Dimout) ราคา 350 บาท/ตร.หลา
ชนิด ทึบแสง (Blackout) ราคา 450 บาท/ตร.หลา


ติดต่อ 081-9291833

สี ม่านปรับแสง ชนิดกึ่งทึบแสง (Dimout) ราคา 350 บาท/ตร.หลา สีตัวอย่าง ม่านปรับแสง แนวตั้ง Dimout ชนิดกึ่งทึบแสง     
ราคาพิเศษ 350 บาท/ตร.หลา


ไม่มีความคิดเห็น: